Redattore responsabile: Luca Prot


Corrispondenti

 

Fenestrelle: Eugenia Peyrot

Inverso Pinasca: Federico Giustetto

Massello: Adriana Manenti

Perosa Argentina: Federica Garrone

Perrero: Adriana Manenti

Pinasca: Federico Giustetto

Pomaretto: Federica Garrone

Porte: Adriana Manenti

Pragelato: Luca Prot, Eugenia Peyrot

Prali: Manuela Mié

Pramollo: Marco Gallian, Alessandra Gallian

Roure: Eugenia Peyrot

Salza di Pinerolo: Adriana Manenti

San Germano Chisone: Marco Gallian, Alessandra Gallian

Sestriere: Luca Prot

Usseaux: Eugenia Peyrot

Villar Perosa: Luca Prot


 

Fotografi: Marco Gallian, Fotografica Gariglio